Het gebruik van de webshop P & P Golf- Fitting 'n Fun betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Informatie op deze website en de informatie die eraan gerelateerd is, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in welke vorm en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van P & P Golf- Fitting 'n Fun.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren of kopiëren van teksten en/of afbeeldingen van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten of het aanpassen hiervan voor commercieel gebruik, zijn strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P & P Golf- Fitting 'n Fun.

Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De gebruiker gaat ermee akkoord, dat de verstrekte informatie, afbeeldingen en gegevens eigendom zijn van P & P Golf- Fitting 'n Fun en haar leveranciers en verklaart zich akkoord om hierin geen wijzigingen aan te brengen.

P & P Golf- Fitting 'n Fun streeft ernaar om de verstrekte informatie op de website zo volledig mogelijk weer te geven. De grootst mogelijke zorg is besteed om de aangeven informatie zo betrouwbaar en actueel mogelijk weer te geven. Echter, het is mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) volledig actueel is.

Tevens heeft P & P Golf- Fitting 'n Fun het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. De juistheid, volledigheid en geschiktheid van de verstrekte informatie, kan dus niet worden gegarandeerd.

P & P Golf- Fitting 'n Fun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit, of anderszins, verband houdt met het gebruik van deze website, hetzij het niet of niet volledig functioneren hiervan. Iedere vorm van transactie, die gedaan wordt door middel van de website van P & P Golf- Fitting 'n Fun, of die gebaseerd is op de inhoud van de website, is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

P & P Golf- Fitting 'n Fun en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Nog vragen?

Indien je nog vragen hebt kun je natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of een e-mail sturen naar info@penpgolf.nl

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.